Back to ฟาโร ไอส์แลนด์ forum

คนไทยในฟาโร ไอส์แลนด์

โพสต์ใน ห้องสนทนา ฟาโร ไอส์แลนด์

อยากรู้จักคนไทยที่อยู่ใน ฟาโร ไอส์แลนด์ค่ะ เพราะจะไปอยู่ที่นั่นในเร็วๆนี้

ไปที่แฟ้มประวัติของ ผู้ใช้ที่ถูกลบออกแล้ว

โพสต์คำตอบ